สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
 

ชื่อโครงการ

โครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ

ผู้อำนวยการโครงการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง
      สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ

 

การดำเนินธุรกิจสปา

การลงทุน และการตลาด

สาเหตุความล้มเหลว


โครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
           แบบมืออาชีพภาพบรรยากาศ

   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.